Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 - prezentace

21. 10. 2013

Regionální funkce na prahu druhého desetiletí

Moderuje Mgr. Blanka Konvalinková, KVK v Liberci, předsedkyně sekce RF SDRUK

Současný stav RF v krajích ČR, možnosti překlenutí nových problémů, změny konceptů krajských systémů RF.


Priority, nová témata a úkoly pro RF

Moderuje PhDr. Vít Richter, NK ČR

Umíme formulovat cíle a úkoly RF a které to jsou?, bezbariérová knihovna - certifikace, podmínky pro dobrovolníky v knihovnách, čtení dětí v ČR, celoživotní vzdělávání knihovníků.

22. 10. 2013

Knihovní systémy aktuálně


Měříme a hodnotíme, využíváme výsledků

Moderuje PhDr. Vít Richter, NK ČR

Jak plníme a využíváme Standard VKIS, vyhodnocení návratnosti investic do knihoven.

Knihovny současnosti 2019
Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet